ФОП 1, 2 та 3 групи в Україні: податки і ведення звітності в 2023-2024 році

2023-10-31 16:52
378
Ця стаття на мовах: UA / RU

Зміст

Фізична особа-підприємець (ФОП) – це одна з найпоширеніших форм здійснення підприємницької діяльності в Україні. За даними Державної служби статистики, на квітень 2023 року в Україні було зареєстровано понад 2 млн ФОП. Такі підприємці мають право і найчастіше обирають спрощену систему оподаткування, яка передбачає сплату єдиного податку та єдиного соціального внеску. Залежно від виду діяльності, обсягу доходу та кількості працюючих, ФОП можуть належати до однієї з трьох груп. У цій статті ми розглянемо особливості оподаткування та ведення звітності для ФОП 1, 2 та 3 груп у 2023-2024 роках.

ФОП 1 групи в Україні: податки і ведення звітності

ФОП 1 групи – це платники єдиного податку, які займаються переважно роздрібною торгівлею, сферою послуг або сільським господарством (закріплено п.1 ст. 291.4 Податкового кодексу України). 

Для належання до цієї групи ФОП повинні дотримуватися таких умов:

  • не мати працюючих;
  • не перевищувати розмір доходу за календарний рік на рівні 167 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду (6 700 грн на 1 січня 2023 року, що дорівнює обмеженню в 1 118 900 грн);
  • не здійснювати деякі види діяльності, як-от: фармацевтична, фiнансова, страхова, освiтня тощо.

ФОП 1 групи сплачують єдиний податок за фіксованою ставкою 10% вiд прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2023 року (268.40 грн / від встановленої суми в 2684 грн). 

Крім єдиного податку, ФОП 1 групи також сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за мiнiмальною базою нарахування (22%  розміру мінімальної заробітної плати). У 2023 році мінімальна база нарахування ЄСВ складає 1474 грн.

Загалом, ФОП 1 групи щомiсяця сплачують 1742.4 грн податкiв та внескiв.

ФОП 1 групи не зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати звітність про свою діяльність. Вони подають лише декларацію про доходи фізичних осіб раз на рік до 1 травня. Також вони подають заяву про перехід на спрощену систему оподаткування до 1 лютого або до 1 квітня, залежно від того, чи вони зареєстровані як платники ПДВ.

ФОП 2 групи в Україні: податки і ведення звітності

ФОП 2 групи (відповідно до п. 2 ст. 291.4 Податкового кодексу України) – це платники єдиного податку, які надають послуги (непобутові і побутові), платникам ЄП та/або населенню, виробництво/продаж товарів, працюють у ресторанному господарстві та відповідають певному набору обмежуючих критерії.

Для належання до цієї групи ФОП повинні дотримуватися таких умов:

  • не мати більше 10 офіційно працюючих співробітників, перебуваючих з ФОП у договірних трудових відносинах;
  • не перевищувати розмір доходу за календарний рік вище ліміту у 834 мінімальних зарплати, встановлених 1 січня звітного року (5 587 800 грн на 2023 рік).

ФОП 2 групи сплачують єдиний податок за фіксованою ставкою 20% вiд мiнiмальної заробiтної плати. У 2023 році мінімальна заробітна плата складає 6700 грн, тому щомiсячний єдиний податок для ФОП 2 групи становить 1340 грн.

Крім єдиного податку, ФОП 2 групи також сплачують ЄСВ на основі ставки в 22% від розміру мінімальної заробітної плати). Тому щомiсячний ЄСВ для ФОП 2 групи становить 1474 грн.

Загалом, ФОП 2 групи щомісяця сплачують 2814 грн податків та внесків.

ФОП 2 групи не зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати звітність про свою діяльність. Вони подають лише декларацію про доходи фізичних осіб раз на рік до 1 травня. Також вони подають заяву про перехід на спрощену систему оподаткування до 1 лютого або до 1 квітня, залежно від того, чи вони зареєстровані як платники ПДВ.

ФОП 3 групи в Україні: податки і ведення звітності

ФОП 3 групи – це підприємці та юридичні особи з найманими працівниками (без обмежень по кількості) або без таких, які здійснюють діяльність у будь-якій організаційно-правовій формі. 

Для належання до цієї групи ФОП повинні дотримуватися таких умов:

  • не перевищувати розмір доходу за календарний рік у розмірі 1167 мінімальних зарплат (на 2023 рік це сума в 7 818 900 грн);
  • якщо надають послуги чи виробляють товари для нерезидентів України, то: не використовують найманих осіб резидентів і громадян України і не отримують доходи в Україні (крім пасивних).

ФОП 3 групи сплачують єдиний податок за ставкою 5% або 3% від доходу (залежно вiд того, чи вони зареєстровані як платники ПДВ). У 2023 роцi ставка ПДВ складала 20%.

Крім єдиного податку, ФОП 3 групи також сплачують ЄСВ за ставкою у 22% від розміру мінімальної заробітної плати), що фактично становить 1474 грн.

Загалом, неможливо назвати точну суму, яку ФОП 3 групи щомісяця сплачують в якості податків та внесків. Вона залежить від рівня їх доходу та статусу платника ПДВ і для кожного суб’єкта має свій унікальний рівень.

ФОП 3 групи зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати звітність про свою діяльність. Вони подають декларацію про доходи фізичних осіб раз на рік до 1 травня. Також вони подають декларацію про об’єкти оподаткування єдиного податку раз на квартал до 20 числа місяця, наступного за звiтним кварталом. Крiм того, якщо вони зареєстровані як платники ПДВ, вони подають податкову накладну за кожну операцію, що пiдлягає ПДВ, а також декларацiю про ПДВ раз на мiсяць до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним місяцем.

Загальні висновки

ФОП – це зручна та вигідна форма органiзацiї бiзнесу в Українi. Залежно вiд виду дiяльностi, обсягу доходу та кількості працюючих, вони можуть обирати одну з трьох груп для сплати єдиного податку та ЄСВ. Кожна група має свої переваги та недоліки, а також власні особливостi оподаткування та ведення звiтностi. 

Для успішного ведення бізнесу ФОП повинен не мати проблем з дотриманням податкового законодавства та виконанням своїх зобов’язань перед державою. 


Ви експерт? Поділіться досвідом на busyb
Сподобалась стаття? Читайте нас в телеграм