Бізнес-план, як основний документ для оцінки і розвитку бізнесу

2024-01-27 22:51
416
Ця стаття на мовах: UA / RU

Стаття у розділах:

Бізнес-інструкції Документи та документообіг Бізнес і фінанси

Зміст

Бізнес-план — це не просто документ, але й інструмент, який допомагає підприємцю реалізувати свою візію, цілі та стратегію. Його складання вимагає від підприємця аналізу свого бізнесу, ринку, конкуренції, фінансів, ризиків, можливостей та загроз. Складання бізнес-плану також допомагає сформувати чіткий алгоритм дій на багато місяців наперед і залучити додаткові кошти із зовнішніх джерел (від інвесторів, які готові платити гроші тим, хто має гарні ідеї). 

У цій статті ми розглянемо питання про те, чому і як скласти бізнес-план, які елементи він має містити, які приклади успішних бізнес-планів існують, а також які поради та рекомендації можна використати для складання бізнес-плану.

Що таке бізнес-план та для чого він потрібен

Бізнес-план — це детальний опис вашого бізнес-проєкту, який включає в себе його цілі, стратегії, ресурси, ризики, очікувані результати та інші аспекти. Він необхідний для того, щоб:

 • проаналізувати ринок, конкурентів, клієнтів, продукт чи послугу;
 • визначити свою цільову аудиторію, пропозицію цінності, канали збуту, способи просування;
 • розрахувати свої доходи, витрати, прибуток, рентабельність, окупність;
 • знайти потенційних інвесторів, партнерів, постачальників, співробітників;
 • запобігти можливим проблемам, помилкам, загрозам;
 • скласти план дій, контролю та корекції.

Бізнес-план є важливим інструментом для будь-якого підприємця, який хоче розпочати або розвивати свій бізнес. Він допомагає не тільки планувати, але й реалізовувати свою ідею, а також перевіряти її ефективність та доцільність.

Як скласти бізнес-план: покрокова інструкція

Складання бізнес-плану вимагає чіткого розуміння свого бізнесу, його цілей, ресурсів, ринку, конкуренції та інших факторів. Для того, щоб успішно скласти цей документ, ви можете використати наступні ключові рекомендації:

 1. Зробіть аналіз свого бізнесу — визначте, який продукт чи послугу ви пропонуєте, які проблеми ви вирішуєте, яку цінність ви створюєте, як ви відрізняєтеся від конкурентів, які сильні та слабкі сторони ви маєте.
 2. Зробіть аналіз ринку — дослідіть, хто є вашими потенційними клієнтами, які їхні потреби, болі, мотивації, очікування, поведінка. Визначте, як ви можете досягти їх, які канали збуту ви будете використовувати, як ви будете просувати свій продукт чи послугу, як ви будете взаємодіяти з ними, як ви будете збирати відгуки та вимірювати задоволеність.
 3. Зробіть аналіз конкуренції — вивчіть, хто є вашими основними та потенційними конкурентами, які їхні продукти чи послуги, які їхні переваги та недоліки, як вони позиціонують себе на ринку, як вони приваблюють та утримують клієнтів, як вони формують свою цінову політику.
 4. Сформулюйте свою стратегію — визначте, які цілі ви хочете досягти, які показники ви будете використовувати для вимірювання успіху, які ресурси ви будете витрачати, які ризики ви можете зустріти, як ви будете їх мінімізувати або уникати, як ви будете адаптуватися до змін у ринкових умовах.
 5. Складіть свій фінансовий план — розрахуйте, скільки грошей вам потрібно для запуску та розвитку вашого бізнесу, звідки ви їх отримаєте, як ви їх витратите, скільки доходу ви зможете заробити, скільки прибутку ви зможете отримати, як ви розподілите свій прибуток між собою, інвесторами, співробітниками тощо.
 6. Напишіть свій бізнес-план — використовуйте логічну, структуровану, зрозумілу та переконливу мову. Дотримуйтеся стандартної структури, яка складається з таких розділів: резюме, опис бізнесу, аналіз ринку, стратегія, фінансовий план, додатки. Не забудьте додати таблиці, графіки, діаграми, ілюстрації, посилання на джерела, якщо це необхідно. Перевірте свій бізнес-план на наявність помилок, неточностей, прогалин, суперечностей. Зробіть його привабливим та професійним.

Структура та зміст бізнес-плану

Бізнес-план має мати чітку та логічну структуру, яка допоможе вам та вашим читачам легко зрозуміти та оцінити ваш бізнес-проєкт. Зазвичай цей документ складається з таких розділів:

 1. Резюме — це короткий огляд вашого бізнес-плану, який містить найважливішу інформацію про ваш бізнес (назва, місцезнаходження, місія, візія, цілі, продукт чи послуга, цільова аудиторія, конкурентна перевага, фінансові показники, потреба в інвестиціях). Резюме пишеться останнім, але розміщується першим. Воно має бути стислим, цікавим та захоплюючим, щоб привернути увагу читачів та заохотити їх продовжити читання.
 2. Опис бізнесу — це детальний опис вашого бізнесу, який містить таку інформацію, як: історія, статус, форма власності, структура, команда, правові аспекти, соціальна відповідальність. Він має показати, хто ви, що ви робите, як ви робите, чому ви робите, з ким ви робите, де ви робите, коли ви робите. Опис бізнесу має дати читачам загальне уявлення про ваш бізнес та його особливості.
 3. Аналіз ринку — це аналітичний розділ вашого бізнес-плану, який містить таку інформацію, як: аналіз клієнтів, аналіз конкурентів, аналіз галузі, аналіз SWOT. Він має показати, як ви досліджуєте своє зовнішнє середовище, як ви визначаєте свої можливості та загрози, як ви адаптуєтеся до потреб та вимог ринку, як ви вибудовуєте свою конкурентну стратегію.
 4. Стратегія — це практичний розділ вашого бізнес-плану, який містить таку інформацію, як: цілі, стратегії, тактики, план дій, контроль та корекція. Він має показати, як ви плануєте досягти своїх цілей, які ресурси ви будете використовувати, які кроки ви будете виконувати, як ви будете вимірювати свій прогрес, як ви будете вносити зміни за необхідності.
 5. Фінансовий план — це економічний розділ вашого бізнес-плану, який містить таку інформацію, як: бюджет, прогнози, аналіз, показники. Фінансовий план має показати, скільки грошей вам потрібно для запуску та розвитку вашого бізнесу, звідки ви їх отримаєте, як ви їх витратите, скільки доходу ви зможете заробити, скільки прибутку ви зможете отримати, як ви розподілите свій прибуток між собою, інвесторами, співробітниками, податками тощо.
 6. Додатки — це додатковий розділ вашого бізнес-плану, який містить таку інформацію, як: документи, довідки, дослідження, сертифікати, ліцензії, договори, угоди, портфоліо, тощо. Додатки мають підтверджувати та доповнювати ваш бізнес-план, а також підвищувати його достовірність та авторитетність.

SWOT-аналіз як інструмент оцінки бізнес-проєкту

SWOT-аналіз — це методика, яка допомагає виявити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для вашого бізнес-проєкту. Він дозволяє вам:

 • оцінити свої внутрішні ресурси та обмеження (якість продукту чи послуги, репутація, фінансова стабільність, кваліфікація команди тощо);
 • оцінити своє зовнішнє середовище та вплив (попит, конкуренція, технології, законодавство, соціальні та екологічні фактори тощо);
 • визначити свої переваги та недоліки в порівнянні з конкурентами, а також свої можливості та загрози на ринку;
 • розробити стратегії, які допоможуть вам використати свої сильні сторони та можливості, а також мінімізувати або уникнути своїх слабких сторін та загроз.

SWOT-аналіз зазвичай представляється у вигляді таблиці, яка має чотири квадранти: сильні сторони (Strengths), слабкі сторони (Weaknesses), можливості (Opportunities), загрози (Threats). Для кожного квадранта ви можете вказати кілька пунктів, які характеризують ваш бізнес-проєкт. Наприклад, для бізнесу, який пропонує онлайн-курси з англійської мови, SWOT-аналіз може виглядати так:

Сильні сторони:

 

Висока якість курсів та викладачів

Індивідуальний підхід до кожного студента

Гнучкий графік та доступність курсів

Слабкі сторони:

 

Обмежений бюджет та просування

Відсутність сертифікації та акредитації

Залежність від стабільного інтернету

Можливості:

 

Зростаючий попит на вивчення англійської мови

Розширення аудиторії за рахунок соціальних мереж та партнерів

Впровадження нових технологій та форматів навчання

Загрози:

 

Сильна конкуренція від інших онлайн-шкіл

Зміна законодавства щодо освітніх послуг

Зниження платоспроможності потенційних клієнтів

SWOT-аналіз є корисним інструментом для оцінки бізнес-проєкту, але він має регулярно оновлюватися та перевірятися на актуальність. Також важливо не тільки виявити SWOT-фактори, але й розробити конкретні дії, які допоможуть вам досягти своїх цілей.

Фінансовий план та прогнози

Фінансовий план має включати такі елементи:

 1. Бюджет — це детальний перелік усіх витрат, які вам потрібно зробити для запуску та функціонування вашого бізнесу. Він має враховувати такі види витрат, як: оренда, обладнання, матеріали, зарплата, реклама, податки, комунальні послуги, страхування тощо. Бюджет має бути реалістичним та обґрунтованим, а також мати запас на непередбачені витрати.
 2. Прогнози — це оцінка того, скільки доходу та прибутку ви зможете заробити від вашого бізнесу протягом певного періоду часу. Прогнози мають враховувати такі фактори, як: розмір ринку, ціна продукту чи послуги, кількість продажів, сезонність, конкуренція тощо. Прогнози мають бути оптимістичними, але не надто, а також мати альтернативні сценарії на випадок зміни ринкових умов.
 3. Аналіз — це порівняння та оцінка вашого фінансового стану, ефективності та ризиків. Він має використовувати такі показники, як: рентабельність, окупність, точка беззбитковості, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість тощо. Аналіз має показати, чи є ваш бізнес прибутковим, чи зможете ви погасити свої зобов’язання, чи маєте ви достатньо грошей для розвитку, чи є ваш бізнес привабливим для інвесторів.
 4. Показники — це кількісні та якісні характеристики, які допоможуть вам вимірювати та контролювати ваш фінансовий прогрес. Вони мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, релевантними та обмеженими в часі. Показники мають відображати ваші цілі, стратегії, план дій, а також враховувати ваші ресурси, ризики, можливості. Приклади показників: кількість клієнтів, обсяг продажів, рівень задоволеності, частка ринку, прибуток на одиницю продукту чи послуги тощо.

Фінансовий план є важливим елементом вашого бізнес-плану, але він має бути гнучким та адаптивним до змін у ринкових умовах. Також важливо не тільки скласти фінансовий план, але й регулярно перевіряти його виконання та вносити корективи за необхідності.

Залучення інвестицій та партнерів

Залучення інвестицій та партнерів — це процес пошуку та приваблення зовнішніх джерел фінансування та співпраці для вашого бізнесу. Залучення інвестицій та партнерів може допомогти вам:

 • отримати необхідні ресурси для запуску та розвитку вашого бізнесу;
 • зменшити ризики та витрати, пов’язані з вашим бізнесом;
 • отримати доступ до нових ринків, клієнтів, технологій, знань, досвіду;
 • підвищити свою конкурентоспроможність та репутацію;
 • збільшити свою мотивацію та відповідальність.

Залучення інвестицій та партнерів вимагає від вас:

 1. Підготувати якісний бізнес-план, який демонструє перспективність та привабливість вашого бізнесу.
 2. Знайти потенційних інвесторів та партнерів, які мають інтерес та можливості для співпраці з вами.
 3. Презентувати свій бізнес-план та переконати інвесторів і партнерів у вигодах та перевагах співпраці з вами.
 4. Відповідати на запитання та заперечення, які можуть виникнути у інвесторів та партнерів.
 5. Укладати договори та угоди, які визначають умови та обов’язки сторін.

Залучення інвестицій та партнерів є складним та відповідальним процесом, який вимагає від вас гарних комунікаційних, переговорних, аналітичних та юридичних навичок. Також важливо не тільки залучити інвестиції та партнерів, але й підтримувати довготривалі та взаємовигідні відносини з ними.

Приклади успішних бізнес-планів

Не існує одного ідеального бізнес-плану, який підходить для всіх ситуацій. Однак існують деякі приклади бізнес-планів, які виявилися успішними та надихаючими для інших підприємців. Ось три з них:

 1. Airbnb — це платформа для здачі та зняття житла по всьому світу. Бізнес-план Airbnb був створений у 2008 році, коли засновники шукали інвестицій для своєї стартап-ідеї. Він був простим, але ефективним. Документ показав, що їх продукт має великий потенціал, оскільки вирішує проблему дорогого та незручного житла для мандрівників, а також створює можливості для господарів заробляти гроші на своїх вільних просторах. Бізнес-план Airbnb також продемонстрував, що їх платформа має конкурентну перевагу, оскільки вона пропонує унікальний досвід, високу якість, низьку ціну, гнучкість, безпеку, довіру. Документ здобув позитивну реакцію від інвесторів, а також привернув увагу медіа, партнерів, клієнтів. Зараз Airbnb є однією з найуспішніших та найбільших компаній у світі, яка має більше 150 мільйонів користувачів та присутня в понад 190 країнах.
 2. Uber — це платформа для замовлення та надання перевезень на автомобілях. Бізнес-план Uber був створений у 2009 році, коли засновники хотіли запропонувати альтернативу традиційним таксі. Документ був амбітним, але реалістичним. Він показав, що їх продукт має великий попит, оскільки вирішує проблему недостатньої, дорогої та ненадійної послуги таксі, а також створює можливості для приватних водіїв легко заробляти гроші на своїх автомобілях. Бізнес-план Uber також продемонстрував, що їх платформа має конкурентну перевагу, оскільки вона пропонує швидкий, зручний, доступний, безпечний, інноваційний сервіс. Зараз Uber є однією з найуспішніших та найбільших компаній у світі, яка має більше 110 мільйонів користувачів та присутня в понад 60 країнах.
 3. Spotify — це платформа для прослуховування та надання музики. Бізнес-план Spotify був створений у 2006 році, коли засновники хотіли запропонувати альтернативу піратству та незручним музичним сервісам. Бізнес-план Spotify показав, що їх продукт має великий потенціал, оскільки вирішує проблему низької якості, високої ціни та обмеженого вибору музики, а також створює можливості для музикантів отримувати винагороду за свою творчість. Документ також продемонстрував, що їх платформа має конкурентну перевагу, оскільки вона пропонує безліч музики, персоналізовані рекомендації, сумісність з різними пристроями, соціальну взаємодію, преміум-підписку. Зараз Spotify є однією з найуспішніших та найбільших компаній у світі, яка має більше 320 мільйонів користувачів по всьому світу.

Підсумки

Бізнес-план — це важливий документ, який допомагає розвивати та оцінювати свій бізнес-проєкт. Створити його та керуватися ним — суттєва запорука майбутнього успіху бізнесу. Хоча його складання і є складним та часомістким процесом, але він також є корисним та надихаючим для будь-якого підприємця, який хоче розпочати або розвивати свій бізнес. Сподіваємось, наші поради та рекомендації із цієї статті допоможуть вам у цьому. Бажаємо удачі!

 


Ви експерт? Поділіться досвідом на busyb
Сподобалась стаття? Читайте нас в телеграм