Аптеки: нюанси відкриття бізнесу в Україні у 2023 році

2023-10-05 20:47
386
Ця стаття на мовах: UA / RU

Зміст

Аптеки – це один з найстабільніших та найпотрібніших бізнесів в Україні та світі. Люди завжди потребують ліків для профілактики, лікування та покращення якості життя. У цій статті ми розглянемо особливості відкриття аптечного бізнесу в Україні у 2023 році, а також дамо поради щодо юридичних-правових, податкових, організаційних, маркетингових, фінансових та інших важливих аспектів.

За даними Proxima Research, фармацевтичний ринок України в 2022 році продемонстрував зниження на 6% порівняно з 2021 роком, але в 2023 році очікується його відновлення та зростання на 7-30%.

Світовий фармацевтичний ринок також продовжує розвиватися, особливо завдяки інноваційним технологіям, котрі розвиваються буквально кожного дня. Водночас, аптечний бізнес має свої виклики та ризики, такі як конкуренція, регулювання, інфляція, зміна споживчих уподобань. Тому перед тим, як вирішити відкрити аптеку, необхідно добре проаналізувати ринок та свої можливості.

Правовий аспект відкриття аптеки в Україні в 2023 році

Відкриття аптеки в Україні є складним і відповідальним процесом, який потребує дотримання ряду нормативно-правових актів, що регулюють діяльність аптечного закладу. Зараз ми розглянемо основні з них та надамо корисну інформацію про процедуру отримання ліцензії на аптечну діяльність в нашій країні.

Основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність аптек в Україні

До основних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність аптек в Україні, належать:

 • Закон України “Про лікарські засоби” вiд 04.04.1996 № 123/96-ВР — визначає правові, економічні та організаційні засади обороту лiкарських засобiв на території України, порядок їх реєстрації, контролю за якiстю, безпекою та ефективністю, а також права та обов’язки суб’єктiв господарювання, якi займаються виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами;
 • Порядок ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (затверджений постановою Кабміну від 30 листопада 2016 р. № 929) — встановлює умови та процедуру отримання лiцензiй на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами та iмпорту лiкарських засобiв (крiм активних фармацевтичних інгредієнтів), а також перелік документів, які необхідно подати для отримання таких ліцензій.

Основні вимоги до організації аптечного закладу в Україні

До основних вимог до організації аптечного закладу належать:

 • наявність ліцензії на провадження господарської дiяльностi з роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами — її видає Держлікслужба (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками) за результатами перевірки вiдповiдностi аптечного закладу ліцензійним умовам;
 • наявність кваліфікованого персоналу, який має вищу або середню фармацевтичну освіту та стаж роботи не менше одного року — завідувач аптеки повинен мати вищу фармацевтичну освіту та стаж роботи не менше трьох років (персонал повинен пройти спеціальне навчання з питань обороту лiкарських засобiв та постiйно пiдвищувати свою квалiфiкацiю).
 • наявність спеціального обладнання для забезпечення належного зберігання, контролю за якістю та видачею лiкарських засобiв — холодильники, сейфи, ваги, медичні прилади тощо.
 • наявність приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам —  має достатню площу (не менше 50 кв.м для аптеки і не менше 18 кв.м для аптечного пункту), оснащене системою опалення, вентиляції, кондиціонування, освітлення, водопостачання та каналізації. 

Процедура отримання ліцензії на аптечну діяльність в Україні

Для отримання ліцензії на аптечну діяльність необхідно виконати наступні кроки:

 1. Подати заяву про видачу лiцензiї до Держлiкслужби України за формою, затвердженою Порядком ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами та iмпорту лiкарських засобiв (крiм активних фармацевтичних інгредієнтів).
 2. Додати до заяви копії наступних документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або підприємця; статуту юридичної особи; довідки про включення до Єдиного державного реєстру платників податків; договору оренди або правовстановлюючих документів на приміщення, де буде розташований аптечний заклад; диплома про вищу фармацевтичну освіту завідувача аптеки; трудових книжок персоналу аптеки; документа про пройдення спеціального навчання з питань обороту лiкарських засобiв; акта про проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єктів фармацевтичної галузі .
 3. Сплатити державне мито за видачу лiцензiї у розмірі 30 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (на 2023 рік це становить 5100 гривень) .
 4. Очікувати результати перевірки вiдповiдностi аптечного закладу ліцензійним умовам, яка проводиться протягом 10 робочих днів з дня подання заяви та документів .
 5. Отримати ліцензію на провадження господарської дiяльностi з роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами, яка видається на строк до 5 років.

Податковий аспект відкриття аптеки в Україні в 2023 році

Відкриття аптеки в Україні потребує обрання оптимального податкового режиму для аптечного бізнесу, який впливає на рівень прибутковості, конкурентоспроможності та ризиків. У цьому тексті ми розглянемо основні податкові режими — єдиний податок (ЄП) і загальну систему оподаткування (ЗСО). Також порівняємо їх переваги та недоліки і дамо рекомендацiї щодо оптимального вибору податкового режиму для аптечного бiзнесу.

Єдиний податок (ЄП) для аптеки в Україні

Єдиний податок (ЄП) — це спеціальний податковий режим, який застосовується до суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi (ССО). 

Цей режим передбачає сплату єдиного податку замість податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку на доходи фiзичних осiб та деяких інших податків і зборів.

Ставка єдиного податку залежить від групи платників, до якої вони належать за критеріями доходу, виду діяльності, кiлькостi працiвникiв тощо. На 2023 рік ставки єдиного податку складають:

 • 10% для платників першої групи (дохiд не перевищує 300 тис. грн на рiк, не бiльше 10 працiвникiв, займаються переважно послугами);
 • 20% для платників другої групи (дохiд не перевищує 1,5 млн. грн на рiк, не бiльше 10 працiвникiв, займаються переважно торгівлею та виробництвом);
 • 5% або 3% для платників третьої групи (дохiд не перевищує 7 млн. грн на рiк, не обмежуються за кiлькiстю працiвникiв, займаються будь-якою дiяльнiстю; ставка 5% застосовується до доходу без ПДВ, а ставка 3% - до доходу з ПДВ).

Перевагами ЄП для аптеки є:

 • спрощення обліку та звітності;
 • зменшення податкового навантаження;
 • можливість отримання державної підтримки у вигляді субсидій, компенсацій та інших заходів.

Недоліками ЄП для аптеки є:

 • обмеження за доходом, видом діяльності та кiлькiстю працiвникiв;
 • неможливість використовувати податкові пільги, в тому числі за інвестиційну діяльність;
 • неможливість вести міжнародну діяльність та отримувати доходи з-за кордону.

Загальна система оподаткування (ЗСО) для аптеки в Україні

Загальна система оподаткування (ЗСО) — це стандартний податковий режим, який застосовується до суб’єктів господарювання, які не обрали спеціальний податковий режим. 

Цей режим передбачає сплату всіх податків і зборів, які передбачені Податковим кодексом України.

Cеред них:

 • Податок на прибуток підприємств (ПП) — 18% вiд чистого прибутку за звiтний перiод;
 • Податок на додану вартість (ПДВ) — 20% вiд вартостi поставлених товарiв i послуг;
 • Податок на доходи фiзичних осiб (ПДФО) — 18% вiд суми доходу, який нарахований або виплачений працівникам;
 • Вiйськовий збiр — 1,5% вiд суми доходу, який нарахований або виплачений працiвникам;
 • Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22% вiд суми доходу, який нарахований або виплачений працiвникам;
 • Мiсцевi податки та збори — залежно вiд розмiру та місцезнаходження аптечного закладу.

Перевагами ЗСО для аптеки в Україні є:

 • відсутність обмежень за доходом, видом діяльності та кiлькiстю працiвникiв;
 • можливість використовувати податкові пільги, в тому числі за інвестиційну діяльність;
 • можливість вести міжнародну діяльність та отримувати доходи з-за кордону.

Недоліками ЗСО для аптеки в Україні є:

 • складність обліку та звітності;
 • збільшення податкового навантаження;
 • високий ризик податкових перевірок та санкцій.

Органiзацiйний аспект відкриття аптеки в Україні в 2023 році

Відкриття аптеки в Україні потребує обрання оптимальної форми власностi та управління аптечним бізнесом, яка впливає на ефективність, конкурентоспроможність та стабільність діяльності. Ми розглянемо основнi форми власностi та управління аптечним бізнесом, а також дамо рекомендацiї щодо оптимального вибору під конкретні обставини та цілі.

Приватна аптека — це форма власностi та управлiння, при якій одна особа (фізична або юридична) є власником та керівником аптечного закладу. Приватна аптека може мати будь-яку організаційно-правову форму господарювання, таку як: ФОП, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство тощо.

Аптечна мережа — це форма власностi та управлiння, при якiй один суб’єкт господарювання (фiзична або юридична особа) є власником та керуючим кiлькох аптечних закладiв, якi мають єдиний бренд, концепцiю, полiтику, стандарти тощо. 

Франшиза — це форма власностi та управлiння, при якiй один суб’єкт господарювання (франчайзер) надає іншому суб’єкту господарювання (франчайзi) право на використання свого бренду, концепцiї, технологiй, стандартiв тощо за певну плату. 

Кооператив — це форма власностi та управлiння, при якiй кiлька осiб (фізичних або юридичних) об’єднують свої ресурси для спільного ведення аптечного бізнесу на засадах добровiльностi, рiвноправностi та самоуправлiння. 

Оптимальний вибір форми власностi та управлiння для аптечного бізнесу залежить від багатьох факторів (розмір капіталу, цілі та стратегія розвитку, ринкова ситуація, конкурентна сила, ризикованість діяльності тощо). Однак, загалом, можна виділити наступні рекомендації:

 1. Приватна аптека підходить для початківців, які мають обмежений капітал, хочуть мати повний контроль над своїм бізнесом та готові нести високий ризик;
 2. Аптечна мережа підходить для досвідчених пiдприємцiв, які мають значний капітал, хочуть зайняти лiдерську позицiю на ринку та готовi вкладатися в розвиток свого бренду;
 3. Франшиза підходить для середнiх пiдприємцiв, якi мають достатній капітал, хочуть скористатися перевагами вже відомого бренду та готовi дотримуватися умов франчайзера;
 4. Кооператив підходить для невеликих пiдприємцiв, які мають обмежені ресурси, хочуть об’єднатися з iншими суб’єктами господарювання за спільними інтересами та готові ділиться прибутками та нести спільні збитками у випадку невдач.

Загальні висновки про перспективність відкриття аптеки в Україні в 2023 році

Перспективи розвитку аптечного бізнесу в Україні у 2023 році та в майбутньому залежать від багатьох факторів. Вплинути на них можуть: демографiчна ситуацiя, економiчна ситуацiя, полiтична ситуацiя, медична реформа, науково-технологiчний прогрес тощо. Однак, загалом, можна очiкувати наступні тенденції:

 • зростання попиту на лікарські засоби та фармацевтичні послуги через старiння населення, поширення хронічних захворювань, покращення доступності i якості медичної допомоги тощо;
 • збільшення конкуренції на ринку аптечного бізнесу через появу нових гравців, зокрема iнтернет-аптек, мережевих операторів, франчайзерiв тощо;
 • розвиток інновацій у сфері аптечного бізнесу через впровадження нових технологiй, продуктів, сервiсiв тощо.

Для успішного ведення аптечного бізнесу в Україні у 2023 році та в майбутньому потенційним підприємцям необхідно:

 • глибоко вивчати ринок, законодавство, нормативи, стандарти, потреби та очікування клiєнтiв;
 • обрати оптимальну форму власностi та управлiння, податковий режим, маркетингову стратегію, які враховують цiлi, ресурси, конкуренцiю та ризики;
 • налагоджувати ефективну комунікацію та спiвпрацю з iншими суб’єктами господарювання, зокрема лікарями та іншими закладами охорони здоров’я;
 • інвестувати в розвиток свого бренду, якості та асортименту товарiв i послуг, iнновацiй та iнших конкурентних переваг.

Ви експерт? Поділіться досвідом на busyb
Сподобалась стаття? Читайте нас в телеграм